• Trg mladosti 6, 3320 Velenje
  • 040 733 632
  • info@kupujlokalno.si

Nad statistično regijo Savinjska gradimo informacijski oblak SAVINJSKA.kupujLOKALNO.si ... PRIDRUŽITE SE NAM ....

Predstavitev projekta Savinjska.KupujLokalno.si (SKL)

Informacijski oblak SKL

Savinjska statistična regija je ena od dvanajstih statističnih regij Slovenije. Obsega alpski svet Zgornje Savinjske doline in tudi dela Kamniško-Savinjskih Alp, Spodnjo Savinjsko dolino, Kozjansko gričevje, Zgornjo Dravinjsko dolino ter Velenjsko kotlino.

Narejeno je bilo kar nekaj strateških študij, ki nakazujejo smeri razvoja slovenskega gospodarstva in turizma za celotno Slovenijo in tudi za posamezna področja s svojimi značilnostmi, od gorskega sveta do panonske ravnice, od mestne ponudbe do ponudbe obale in zaledja. Vsem študijam je skupno, da so delane za oblikovanje ciljev in smeri razvoja, torej so TOP-DOWN in se terena dotaknejo nesistematično. Namen in cilj projekta SKL je združevanje vseh resoursov, ki jih nudi okolje in prebivalstvo posamezne regije. Oblikovanje take ponudbe zagotavlja butičnost in prikaz vseh detaljev, ki jih neka lokacija lahko daje. Več je opisano v dokumentu Točka odločitve je tudi Točka preloma

Z DIGITALIZACIJO, kjer je osnova register aktivnih pravnih oseb (PO) iz registra Ajpes ter z dopolnjenimi javnimi podatki o PO, smo postavili osnovo za vključevanje in združevanje ponudbe po najrazličnejših kriterijih na lokalnem nivoju in širše. Postavili smo model, kjer se vsaka PO lahko odloči s čim in v kaki obliki se bo vključila v projekt SKL. (Vključitev v projekt Savinjska.KupujLokalno.si)

Naš pristop je BOTTOM_UP, saj delujemo s terena. Vsaka PO s sedežem ali poslovalnico na teritoriju statistične regije Savinjske se nam lahko pridruži in vstopi v skupni projekt SKL. Struktura računalniškega oblaka UDS zagotavlja, da so podatki PO shranjeni na naših strežnikih, lociranih v Sloveniji in so pod našo kontrolo. Dana je platforma SKL v oblaku, ki komunicira (izmenjuje podatke) s PO ali njenim zastopnikom, ki skrbi za redne objave, spremlja promet in uspešnost objav ter skrbi za točnost podatkov. Sistem UDS skrbi za MVC komunikacijo z uporabniki interneta in jim dostavlja pravo aktualno informacijo na pravem mestu v realnem času. Dostop do informacije je možen na vseh napravah, ki so priključene na internet in ponujajo pristop preko spletnih brskalnikov. Za programiranje specifičnih aplikacij in nadgradenj so na razpolago aplikacijski programski vmesniki (API).

Za pametno vključitev v SKL je na voljo na faze deljena razvojna pot vključevanja:

  • Faza 1 je odločitev, da se PO vključi v projekt SKL in podpiše pristopno izjavo, da se strinja z objavo podatkov, ki jih zapišemo na e Letak. Objavimo tudi lokacijo PO, poslovalnice ali sedež PO, kar se prikaže na panožnem zemljevidu SKL. Ko digitaliziramo osnovne podatke, se PO na dani lokaciji lahko vključuje tudi v druge integracije – UDS projekte, kakor tudi naredi povezavo na svojo že obstoječo spletno stran.
  • Faza 2 je odločitev, da PO želi oglaševati na oglaševalskem mestu na portalu SKL, ki ga imenujemo Digi Jumbo. To pravico si PO zagotovi z nakupom ITs (InfoTočka small). ITs je pogoj, da deluje gumb AKTUALNO na ITs. Aktualna vsebina je plakat PO, ki se v nekem obdobju od-do prikazuje na mestu za plakate PO Digi Jumbo. Aktualna vsebina lahko vključi tudi predstavitev PO na Facebook-u, sam gumb aktualno pa je možno integrirat v še obstoječe internetne predstavitve PO.
  • Faza 3 je nadgradnja ITs. Tu gre za ureditev spletnega mesta. Spletno mesto je prostor, kjer se gostijo podatki PO. UDS ne ponuja gostenja podatkov klasično, kjer so vsi podatki PO vključno z zasebno podatkovno bazo ločeni, temveč vsem nudi eno robustno podatkovno bazo, kjer so shranjeni podatki vseh PO in so že v osnovi združeni, ter jih ni potrebno kam prepisovati za zahtevnejša filtriranja. API-ji pripravijo dinamičen model v MVC strukturi za nadaljnja prikazovanja na internetnih straneh.
    Povedano preprosto, ITs omogoča odpiranje vsebinskih gumbov ter nadgradnjo e Letaka, kjer se prikažejo gumbi na letaku, tako da letak postane mala spletna stran. ITs je tudi nosilka spletnega mesta, kjer se shranjujejo spletne vsebine, teksti, slike in drugi materiali, ki jih PO oglašuje preko portala SKL.
  • Faza 4 je nadgradnja ITs v IT, ki predvideva lastno domeno, več jezične vsebine, vključitev e Novic, e Katalogov, e Galerij, tematskih zemljevidov itd.
  • Faza 5 predvideva nadgradnjo IT, da postane nosilka asociacije, to je strukture, ki jo ponuja tudi portal SKL, ki ima za osnovo tovrstno IT, nosilko portala Savinjska.KupujLokalno.si.