• Trg mladosti 6, 3320 Velenje
 • 040 733 632
 • info@kupujlokalno.si

Nad statistično regijo Savinjska gradimo informacijski oblak SAVINJSKA.kupujLOKALNO.si ... PRIDRUŽITE SE NAM ....

Projekt "i-oblak SKL" (Informacijski oblak Statistične regije Savinjska)


e Letak Naredili smo izdelek (Unique Data System z aplikacijo kupujlokalno.si, ki smo ga želeli tržiti. Naši ciljni kupci so bili agencije, občine, TIC-i ... vsi, ki naj bi izvajali trženje na osnovi strateških ciljev, ki jih spodbuja država Slovenija, ki je tudi financirala vse te študije. Naš izdelek razumemo, kot izvajalni del teh študij, saj omogoča digitalni marketing, preko katerega lahko vljučeni v projekt tržijo svoje storitve, izdelke, dogodke itd. Spoznali smo, da imamo produkt, ki nima kupca (*str. 10 - sl.3), da bi ga razumel ali si ga zaželel. Odločili smo se, da sami postanemo kupec svojega razvoja in produkta, ter z njim omogočimo trženje vsem pravnim osebam lociranim na teritoriju Statistične regije Savinjska. Rezultat naše odločitve je i-oblak SKL.

Osnovna ideja je, da SKL postane "TRŽNIK" ponudbe v tej regiji) ... (*str. 2 -Temeljni trženjski koncepti). SKL je posrednik med ponudnikom in kupcem. Naloga SKL je informacija, ki daje kupcu dovolj podatkov, da se za nakup odloči. Ponudnik (prodajalec) kupcu proda ponujeno iz katalogov SKL, SKL omogoči ponudniku povratno informacijo o uspežnosti prodaje. SKL ponuja tehnologijo, ki omogoči tudi najmanjšemu ponudniku, dostop do digitalne tehnologije trženja, ki bi jo sam, zaradi svoje majhnosti in omejenosti resoursov, ne mogel privoščiti. Tako je vsem dostopno vse to, kar imajo veliki.

SKL (Savinjska.KupujLokalno.si) nudi sledeče:

 • Prikaz ponudbe po lokaciji ponudnika - zemljevid Google
 • Združevanje ponudbe v skupine po ključni besedi, kjer se lahko oblikuje butična ponudba destinacije, saj SKL omogoča vključevanje vseh ponudnikov nekega terena (** B2B).
 • Kontrolirana resnost ponudbe, saj je med SKL in ponudnikom kontakt na človeški ravni in dogovor o vseh objavah, ki imajo tudi datum preverjanja in datum trajanja ponudbe.
 • Tvorjenje interesnih skupin na družabnih omrežjih in komunikacija med samimi kupci (** prodaja od ust do ust - C2C) ter komunikacija med kupci in ponudniki (** B2C in C2B)
 • Trženjska usmeritev vključevanja pravnih oseb (PO) ... (*str. 8 - Usmeritve podjetij na trg)
 • Oblikovanje blagovne znamke lokalne ponudbe
 • Jasno navodilo za nakup iz ponudbe SKL
 • Informiranje kupcev o ponudbi SKL
 • Oglaševanje ponudbe
 • Spremljanje aktualnosti ponudbe
 • Spremljanje obiska in zadovoljstva kupcev (*str. 44 - Spletna analitika)

* Vsi navedki se nanašajo na razlago iz knjige STRATEŠKO TRŽENJE avtorce dr. Lidija Kodrin iz katere se navaja stran objave, na katero se navedek sklicuje.
** Vrste komunikacije (B2B - Business to Business, B2C - Business to Consumer, C2B - Consumer to Business, C2C - Consumer to Consumer)