• Trg mladosti 6, 3320 Velenje
  • 040 733 632
  • info@kupujlokalno.si

Nad statistično regijo Savinjska gradimo informacijski oblak SAVINJSKA.kupujLOKALNO.si ... PRIDRUŽITE SE NAM ....

Župnijska cerkev sv. Janeza Krstnika

 
Opis cerkve:

Prvotno najverjetneje romanska krstilnica škalske fare je bila že v 13. stoletju povišana v vikariatno cerkev, v času gotike pa povsem predelana.
S svojimi arhitekturnimi elementi – oboki, podporniki, okrasjem na sklepnikih in bazah obokov, z gotskima portaloma in štirilistnim krogovičjem, ki zaključujejo okna, ter z ostanki gotskih fresk, ki jih še lahko vidimo v prezbiteriju, sodi ta cerkev med najlepše spomenike gotske sakralne arhitekture v Šaleški dolini.

Vir: visitsaleska.si