• Trg mladosti 6, 3320 Velenje
  • 040 733 632
  • info@kupujlokalno.si

Nad statistično regijo Savinjska gradimo informacijski oblak SAVINJSKA.kupujLOKALNO.si ... PRIDRUŽITE SE NAM ....

Muzej premogovništva Velenje

 Muzej premogovništva Velenje

Prve omembe nahajališč lignita na območju vasi Škale pri Velenju segajo v 18. stoletje, prva vrtanja v leto 1875, prvo jamsko odpiranje pa v leto 1887. V jami Škale so leta 1893 doživeli prvo večjo nesrečo, katere glavni razlog je bila uporaba vnetljivih svetilk. Od tedaj dalje so rudarji (knapi po Velenjsko) uporabljali bencinske varnostne svetilke - ziherce. Kopanje premoga je potekalo ročno. Knapi so kopali premog z jamskimi sekirami, krampi, motikami in ga nakladali na vozičke, ki so jih vlekli jamski konji. Leta 1894 je v vas Škale prišel službovat za duhovnika Anton Aškerc, ki je tam dobil navdih za Delavčevo pesem.

Muzej je urejen na približno enem kilometru rovov, do katerih se dostopa po originalnem "Starem jašku" z 140 let starim dvigalom, katerega pogonski mehanizem- parni stroj je ohranjen v stolpu Starega jaška. Stolp je bil zgrajen istega leta kot Eifflov stolp s podobno tehnologijo. Rudarska zgodba je prikazana z 18 prizori rudniških ambientov- bela in črna garderoba, prizivnica, rudarsko stanovanje iz obdobja 1930, skupaj z ohranjeno opremo in rudarji-lutkami pri opravljanju različnih del značilnih za izkopavanje premoga, ki jih spremljajo audio-vizualni prizori. Muzej je povezan z danes aktivnimi, 50 km dolgimi rovi rudnika Velenje.

Vir: muzej.rlv.si