• Trg mladosti 6, 3320 Velenje
  • 040 733 632
  • info@kupujlokalno.si

Nad statistično regijo Savinjska gradimo informacijski oblak SAVINJSKA.kupujLOKALNO.si ... PRIDRUŽITE SE NAM ....

Muzej usnjarstva v Šoštanju

 Muzej usnjarstva v Šoštanju

Muzej usnjarstva na Slovenskem v Šoštanju je nastal na tradiciji usnjarstva in usnjarskega obrata z ustanovno letnico 1788. Ustanovila ga je družina Vošnjak, katere usnjarska tradicija sega vse tja do 16. stoletja v Slovenj Gradec, od koder so posamezniki kasneje odšli v trg Vitanje in leta 1750 v trg Šoštanj. Od leta 1788 sta bili v trgu dve usnjarski obrtni delavnici v rokah rodbine Vošnjak, ki sta se skozi 19. stoletje ob ugodnih posledicah obrtne svobode po letu 1860 pod imenom K. K. priv. Lederwerke Franz Woschnagg & Söhne in Tovarna za usnje Ivan Vošnjak razvili na tovarniško raven. Po združitvi obeh tovarn je postala K. K Priv. Lederwerke Franz Woschnagg & Söhne ena izmed največjih tovarn dvojne monarhije in kasnejše medvojne Jugoslavije kot tovarna usnja Franz Woschnagg & sinovi d. d. Šoštanj. Po drugi svetovni vojni so jugoslovanske oblasti tovarno zaplenile in nacionalizirale, v kasnejših letih je tovarna pod imenom Tovarna usnja Šoštanj zaradi neugodne gospodarske konjunkture počasi nazadovala in leta 1999, po 211 letih, prenehala delovati.

V soglasju in s podporo Tehniškega muzeja Slovenije in zainteresirane javnosti nekdanjih središč usnjarstva v širšem slovenskem prostoru je bila 19. novembra 2009 odprta prva faza Muzeja usnjarstva na Slovenskem, ki danes deluje pod okriljem Muzeja Velenje. Muzej usnjarstva na Slovenskem je specialni tehniški muzej z opredeljeno zbiralno politiko. Kot edini tovrstni muzej ob podpori Tehniškega muzeja Slovenije zbira, evidentira, dokumentira, hrani, raziskuje in proučuje snovno in nesnovno kulturno dediščino s področja usnjarstva na območju Slovenije ter jo predstavlja javnosti.

Prostorsko usnjarski muzej zajema nekdanjo delavsko kopalnico Tovarne usnja Šoštanj, paviljonski del, depojske prostore in parkirišče. Ob odprtju muzeja leta 2009 sta bili postavljeni dve stalni razstavi... Več na povezavi...


Vir: Muzej Velenje