• Trg mladosti 6, 3320 Velenje
  • 040 733 632
  • info@kupujlokalno.si

Nad statistično regijo Savinjska gradimo informacijski oblak SAVINJSKA.kupujLOKALNO.si ... PRIDRUŽITE SE NAM ....

Župnija sv. Kancijana na Rečici ob Savinji

 Župnija sv. Kancijana na Rečici ob Savinji

Župnija Rečica ob Savinji, katere zavetnik je sv. Kancijan, po obsegu obsega občino Rečica ob Savinji, obsega pa tudi območje občine Nazarje na področju Kraš, Pustega polja, Potoka in Kokarij, vse do Črete. Župnijska cerkev je sv. Kancijan na Rečici ob Savinji, podružnične cerkve pa so sv. Janez Krstnik na polju, v Šentjanžu, sv. Katarina na Gorici in Devica Marija v Kokarjah.

Na področju župnije živi okoli 3000 ljudi, večina katoličanov, od leta 2021 pa je župnijski upravitelj Aleksander Koren.

Kraj Rečica ob Savinji je naselje v Zgornji Savinjski dolini ob potoku Rečica (od tod ime kraja). Kraj je tudi središče leta 2006 nastale občine Rečica ob Savinji, prej je naselje sodilo v občino Mozirje.

Kot naselje je bila Rečica (»Riez«) prvič omenjena v listini od 18. septembra 1231, ko je v župnijski cerkvi sv. Kancijana zboroval oglejski patriarh Bertold Andeški z mnogimi cerkvenimi dostojanstveniki, ki so sodili dvema roparjema gornjegrajskega samostana. Trške pravice je Rečica dobila sredi 14. stoletja, potrjene pa so bile skupaj s sodno pravico 2. februarja 1585 od 8. ljubljanskega škofa Janeza Tavčarja (1544-1597), ki je na Rečici imel svoj »dvor« (h.št. Rečica 54). Šolo je kraj dobil leta 1777. Krajevne znamenitosti so: sramotilni kamen (edini v Zgornji Savinjski dolini in eden izmed 14 v Sloveniji), Tavčarjev dvor in cerkev svetega Kancijana (prvič omenjana že leta 1173, po požaru 1799 pa na novo postavljena leta 1804.(JT). Pri naselju se razprostira Rečičko polje.

 Vir: https://apostol.si/zupnije/recica-ob-savinji/