• Trg mladosti 6, 3320 Velenje
  • 040 733 632
  • info@kupujlokalno.si

Nad statistično regijo Savinjska gradimo informacijski oblak SAVINJSKA.kupujLOKALNO.si ... PRIDRUŽITE SE NAM ....

Naravni spomenik Tirske peči

 Naravni spomenik Tirske peči

Krajinski park Tirske peči leži na območju občine Ljubno ob Savinji. Ustanovljen je bil z namenom, da se zaščiti področje, kjer gnezdi planinski orel.V letu 1997 je bila tudi izdana odločba Ministrstva za okolje in prostor, ki je razglasilo Tirske peči za naravni krajinski park. Krajinski park se nahaja v območju planote Golte, ki se na severnem delu zaključujejo s stenami Tirskih peči. Stene se imenujejo po kmetiji Tiršek, ki je v neposredni bližini parka. Park obsega ca.300 hektarov celotne površine, kar je razmeroma majhen del območja kjer se nahaja. Posebnost parka so predvsem živali, ki živijo na tem območju. Med največjimi je prav gotovo planinski orel, ki tukaj gnezdi. Pred nedavnim je bila gnezdilka parka tudi velika uharica, ki pa je opažena v zadnjem času le občasno. Tudi sokol selec je bil nekoč gnezdilec parka, ki pa so ga pregnali rekreativni alpinisti, ki so zasedli skalno steno kjer je gnezdil. Koconogi čuk in lesna sova pa sta stalna gnezdilca v krajinskem parku Tirske peči. Že samo zaradi naštetih vrst ptic je smiselno ohranjanje parka kot celote in se strogo držati predpisov, ki so zapisani v zakonu o ustanovitvi parka.

 Vir: https://www.ljubno.si/objava/77544