• Trg mladosti 6, 3320 Velenje
  • 040 733 632
  • info@kupujlokalno.si

Nad statistično regijo Savinjska gradimo informacijski oblak SAVINJSKA.kupujLOKALNO.si ... PRIDRUŽITE SE NAM ....

Menina

 Menina

Menina planina (1508 m.n.v., Gornji Grad – Bočna – Šmartno ob Dreti – Zg. Tuhinj) je predalpska zakrasnela planota na nadmorski višini 1200 - 1450 mnm v Kamniško-Savinjskih Alpah. Leži med dolino Drete (Gornji Grad) na severu, Tuhinjsko in Motniško dolino na jugu, prelazom Črnivec na zahodu in prevalom Lipa na meji z Dobrovljami na vzhodu. Poteka v smeri vzhod – zahod v dolžini preko 20 km, v smeri sever – jug pa se razširi le 10 km. Najvišji vrh planote je Vivodnik (1.508 mnm) kjer je tudi razgledni stolp in se nahaja 15 min hoda od Doma na Menini planini (1453 mnm). Menina je ime dobila po menihih iz gornjegrajskega benediktinskega samostana (danes cerkev sv. Mohorja in Fortunata), kateremu je skupaj z vso Zgornjo Savinjsko dolino pripadala kot fevd.

Menina ima precej izravnano višino med 1200 in 1450 mnm. Severno pobočje je poraslo z mešanim gozdom, na južnih se prepletajo goz, pašniki in polja, površino na višini pa pokrivajo obsežni pašniki. Menina je sestavljena iz apnenčastih kamenin in dolomita zato je močno razjedena z vrtačami, brezni in kotliči. V Bližini planinskega doma je največje brezno Jespa.

Planota ima mnogo kraških površinskih mikro in makro oblik in bogato floro, na njej rastejo tudi redke alpske cvetice. Najvišji vrh je Vivodnik. Vzhodno nad planoto Šavnice se dviga Goli vrh (1420 mnm) in severno od doma Veternik (1448 mnm). Najlepši razgled je z Golega vrha, od koder se vidi celo Snežnik, Trnovski gozd in Medvednica (najvišji vrh Sljeme, 1035 mnm) nad Zagrebom. (povzeto po Wikipediji, dostopno prek: https://sl.wikipedia.org/wiki/Menina_planina, dne 3.12.2019)

 Vir: https://www.gornji-grad.si/objava/211817