• Trg mladosti 6, 3320 Velenje
  • 040 733 632
  • info@kupujlokalno.si

Nad statistično regijo Savinjska gradimo informacijski oblak SAVINJSKA.kupujLOKALNO.si ... PRIDRUŽITE SE NAM ....

https://savinjska.kupujlokalno.si/h/enovice/24/naslovnica.jpg

Digi map »Tematski zemljevidi« … je »Vredno ogleda«

Predstavitev združevanja kulturne dediščine, naravnih znamenitosti, turizma, gospodarstva in ostale ponudbe destinacije.

Informacijski oblak SKL Informacijski oblak Savinjske statistične regije (SAVINJSKA kupuj LOKALNO - SKL) vsebuje mnogo podatkov in registrov, ki so namenjeni komunikaciji. Komunikacija je predvidena na vseh nivojih med obiskovalci in ponudniki, ki se v nekem trenutku nahajajo na teritoriju Savinjske ali Savinjsko šele želijo obiskati in raziskujejo možnosti in svoje želje.

SKL register pravnih oseb (v nadaljevanju PO) je prva grupa podatkov o ponudnikih blaga in storitev na teritoriju Savinjske. Vsaka pravna oseba z davčno številko (register PO Savinjska), ki se želi vključiti v projekt, lahko svojo dejavnost predstavi na zemljevidu v točkah svoje lokacije. Predstavitev ponudbe je prilagojena želji ponudnika od nivoja letaka, do spletnih strani v več jezikih. Obiskovalec lahko pregleda ponudbo celotne regije po panogah, hitrih ključnih besedah (skupna ponudba) ali po izbiri kriterija v iskalniku. Verodostojnost podatkov ponudnikov se preverja vsaj enkrat letno.

Po preteku intenzivnega dela na združevanju ponudbe, vključevanju novih deležnikov in spremljanju odzivov in obiska ter usmerjenega vlaganja v smeri, ki so dogovorjene v strategijah razvoja, sistem ponudi dovolj podatkov, da strukturiramo ponudbo. Določimo kaj je sprejemljivo, kaj je dobro, kaj strateško v nastajanju in kaj butično in izjemno. Oblikujemo prodajne pakete (incoming) zelenega turizma.

1. SKL register pravnih oseb je prva grupa podatkov o ponudnikih blaga in storitev na teritoriju Savinjske. Vsaka pravna oseba z davčno številko (register PO Savinjska), ki se želi vključiti v projekt, lahko svojo dejavnost predstavi na zemljevidu v točkah svoje lokacije. Predstavitev ponudbe je prilagojena želji ponudnika od nivoja letaka, do spletnih strani v več jezikih. Obiskovalec lahko združuje ponudbo celotne regije po panogah, hitrih ključnih besedah ali po izbiri kriterija v iskalniku.Verodostojnost podatkov ponudnikov se preverja vsaj enkrat letno.

👇 SKL register pravnih oseb 👉 KLIK

2. Register točk Vredno ogleda. Druga grupa podatkov v oblaku SKL predstavljajo zemljepisne točke »Vredno ogleda«. Točke Vredne ogleda (kulturna dediščina, naravne znamenitosti, lepi pogledi...) so lokacije na zemljevidu in terenu, kjer se nahaja nekaj, kar priporočamo, da si obiskovalec ogleda, obišče in se seznani z zanimivo zgodbo take točke. V okviru projekta se pripravljajo točke, za katere verjamemo, da so obiskovalcu zanimive in jih priporočamo pogledati in obiskati.Te točke so namenjene vsem, ki jih želijo vključit v svoje tematske zemljevide in butično ponudbo, tako da zaokrožajo informacijo in jo naredijo atraktivno.

👇 Register točk Vredno ogleda - Regiska destinacija 👉 KLIK

 Register točk Vredno ogleda

3. Tematski zemljevid »Vredno ogleda«. Tretja grupa zemljepisnih točk je vezana na spletno mesto in Info točko. Taka grupa je osnova za individualni tematski zemljevid »Vredno ogleda«. Pridobi ga lahko vsak ponudnik, ki je vključen v projekt SKL in ima lastno Info točko integrirano v SKL. Na zemljevidu lahko predstavi točke »Vredno ogleda« po lastni izbiri, za katere smatra, da so za njegovo promocijo in obisk lokacije zanimive. Na svoj zemljevid lahko vključi tudi javne točke iz zemljevida »Vredno ogleda«, ki ga ponuja projekt SKL ter tudi točke drugih ponudnikov, ki so predstavljeni v registru SKL in za katere verjame, da dopolnjujejo ponudbo njegovega individualnega tematskega zemljevida. Individualni tematski zemljevidi se lahko omejijo na teritorijena katerih ponudnik deluje (občina, bližnja planina, interesno področje turistične ponudbe, destinacija, ...), vse po želji naročnika. Tak tematski zemljevid je vir ponudbe po ključni besedi.

Prvi primer - 👇 Tematski zemljevid - Destinacija Piran - Potrorož 👉 KLIK

 Tematski zemljevid mini destinacija Staro velenje

Drugi primer - 👇 Tematski zemljevid - Mini destinacija Staro Velenje 👉 KLIK

 Tematski zemljevid mini destinacija Staro velenje

Tretji primer - 👇 Mikro destinacija - Sončni park 👉 KLIK

  Tematski zemljevid Sončni park

Četrti primer - 👇 Tematski zemljevid - Kolesarske poti 👉 KLIK

 Tematski zemljevid kolesarske poti

Peti primer 👇 Tematski zemljevid - Terme Topolšica 👇

Digitalni zemljevid Terme Topolšica

Digitalni zemljevid Terme Topolšica integriran v njihovo spletno stran

 

Primer nadgradnje obstoječe spletne strani Terem Topolšica z integracijo tematskega zemljevida SKL. Vsaka točka na zemljevidu se centralno na enem mestu ureja, sprememba je vidna na vseh zemljevidih, kjer se točko prikazuje.

 

Primeri rešitev prikaza neke ponudbe z digitalnimi zemljvidi, ki jih lahko najdete na trgu.

Ponudba terena je dinamična in z vrha neobvladljiva. Tiskan zemljevid je prospekt, ki ima z velikostjo natiskanih izvodov svojo kontrolirano življensko dobo, objave na internetu pa so trajne, in jih je treba vzdrževati in kontrolirano mrežiti. Tu pa nastane problem, saj je vsaka točka na zemljevidu svoja in jo je treba ob spremembi vsebinsko urediti tudi na zemljevidu.

KOMENTAR

Direktor Postojnske jame Marjan Batagelj in direktor Turistično gospodarske zbornice Slovenije Fedja Pobegajlo o Turizmu in pričakovanjih v letu 2024. Naravno in kulturno dediščino je potrebno pravilno predstaviti ... butični turizem pritegne petične goste a je proces, da do butične ponudbe pridemo ... kovit je očistil turistično ponudbo, da so ostali najboljši ... in še mnogo zanimivega je bilo povedano v teh Odmevih na RTVS. za ogled KLIKNI

RTVS Odmevi o turizmu